This is an archived copy!
Skip to content


Tiedekunnan hyväksymä tutkielmien arviointiohje

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan varadekaani on hyväksynyt tiedekunnassa valmistuvien opinnäytteiden arviointiohjeen.  Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opinnäytettä suorittavan opiskeljan on syytä tutustua ohjeeseen jo ennen työn aloittamista tai viimeistaan työn tekemisen aikana. Muita hyviä resursseja lopputöiden tekemiseen on laitoksen hyväksymismenettely sekä Elektroniikan tuotteistamisen koostama opinnäyttetyöntekijän tietopankki.

Hyvissä ajoin ennen DI-vaiheen opintojen valmistumista on hyvä ottaa yhteyttä oppiaineen henkilökuntaan ja keskustella diplomityön suorittamisesta. Pääasiallinen yhteyshenkilö on professori Timo Knuutila, mutta voit ottaa yhteyttä myös oppiaineen muuhun henkilökuntaan. Aloituspalaverissa voit ehdottaa omaa aihettasi tai käyttää oppiaineen henkilökunnan ammattitaitoa aiheen löytämiseen.

Posted in Opetus.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.