This is an archived copy!
Skip to content


Opintopisteitä ja harjoittelua

Tiedoksi: opintopisteitä ja harjoittelua jälleen tarjolla:

Harjoitustyö: Parhaat ratkaisut tiedonnälkään - selvitys tietoiskujen vaikutuksista osallistujien näkökulmasta - ”Uusia näkökulmia tiedonnälkään”-seminaari 19.5.2010

Tavoite: esittää kriittinen selvitys omista ja osallistuneiden yritysten ajatuksista, jotka syntyvät tietoiskuista.

19.5.2010 Turun Tietokeskuksen (lisätietojan seminaarin sisällöstä http://www.turuntietokeskus.fi/tietoisku) seminaarissa ICT-portti (Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu) toteuttaa selvityksen kiinnostavimmista ratkaisuista osallistujien mielipiteiden ja omien käsitystensä perusteella. Selvitystyön toteuttaa 4 it-alan opiskelijaa. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisen perusteella ja tarvittaessa voidaan käyttää opintomenestystä valintakriteerinä. Työn ohjaavat ICT-portin opettajat.

Kohteena on seminaariin osallistuvat yritysten edustajat. Haastatttelujen lukumäärä/sessio sovitetaan resursseihin ja tilanteeseen, mutta vähintään 2 yritystä/sessio.

Toteutus: 4 opiskelijaa toteuttaa selvityksen. Kukin osallistuu oman teemansa (4 kpl) kaikkiin esityksiin. Opiskelija tekee esityksistä muistion ja alustavasti arvioi oman tietämyksensä perusteella parhaat ideat/asiat.
Aamupäivä on yksi ryhmä ja iltapäivä toinen ryhmä. Ryhmää kohti valitaan N yritystä. Opiskelija sopii näiden yritysten kanssa lyhyen haastattelun (max 15 min), jossa kysytään heiltä perustiedot ja tuntemukset esitetyistä asioista. Haastattelu voi olla myös toisena ajankohtana, jos osallistujalle sopii, mutta mieluiten saman päivän aikana. Ryhmä analysoi tulokset ja tuottaa yhden loppuraportin.

Vaiheet:
- haastattelurungon suunnittelu, alustava luokittelu/arviointikriteeristö
- 19.5. päivään osallistuminen ja tietojen keruu, haastattelut
- tietojen analysointi ja alustavat tulokset
- tietojen yhdistäminen ja loppuraportin kirjoittaminen
- tulosten esittäminen Turun Tietokeskukselle.

Hyväksytystä suorituksesta saa oletusarvoisesti 2 opintopistettä, jotka voi kohdentaa opintoihin oman opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Alustava aikataulu: Suunnittelua 6.-18.5., tiedon keräys 19.5., analysointia 20.-26.5., loppuraportti 31.5 mennessä.

Hakeminen: Lähetä seuraavat tiedot osoitteeseen info@ictportti.fi
- nimi
- opiskelutietosi (korkeakoulu, pääaine, aloitusvuosi, tavoiteltu
valmistumisvuosi)
- opintopistemääräsi/tutkinnon pistemäärä
- sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Hakuaika: 30.4.-5.5.2010

Lisätietoja: Antti Tuomisto, antti.tuomisto@utu.fi, 040-7371533.

Posted in Opetus.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.